Vị Địa Trung Hải
SALE
Giá sốc
- 26%

Vị Địa Trung Hải

159.000₫
214.000₫
Gà Quay Lu Xá Xíu
SALE
Giá sốc
- 24%

Gà Quay Lu Xá Xíu

159.000₫
210.000₫
Vị Nước Mắm Tỏi Phi
SALE
Giá sốc
- 21%

Vị Nước Mắm Tỏi Phi

155.000₫
195.000₫
Vị Chanh Tuơi Sốt Thái
SALE
Giá sốc
- 28%

Vị Chanh Tuơi Sốt Thái

155.000₫
214.000₫
Vị Chanh Dây Mật Ong
SALE
Giá sốc
- 25%

Vị Chanh Dây Mật Ong

155.000₫
207.000₫
Vị Tiêu Rừng Ớt Hiểm
SALE
Giá sốc
- 23%

Vị Tiêu Rừng Ớt Hiểm

155.000₫
202.000₫
Vị Tiêu Đen
SALE
Giá sốc
- 24%

Vị Tiêu Đen

155.000₫
203.000₫
Vị Địa Trung Hải (nửa con)
SALE
Giá sốc
- 25%

Vị Địa Trung Hải (nửa con)

89.000₫
119.000₫
Gà Quay Lu Xá Xíu (nửa con)
SALE
Giá sốc
- 25%

Gà Quay Lu Xá Xíu (nửa con)

89.000₫
118.000₫
Vị Chanh Tươi Sốt Thái (nửa con)
SALE
Giá sốc
- 25%

Vị Chanh Tươi Sốt Thái (nửa con)

89.000₫
119.000₫
Vị Nước Mắm Tỏi Phi (nửa con)
SALE
Giá sốc
- 19%

Vị Nước Mắm Tỏi Phi (nửa con)

89.000₫
110.000₫
Vị Chanh Dây Mật Ong (nửa con)
SALE
Giá sốc
- 23%

Vị Chanh Dây Mật Ong (nửa con)

89.000₫
116.000₫
Vị Tiêu Rừng Ớt Hiểm (nửa con)
SALE
Giá sốc
- 21%

Vị Tiêu Rừng Ớt Hiểm (nửa con)

89.000₫
113.000₫
Vị Tiêu Đen (nửa con)
SALE
Giá sốc
- 22%

Vị Tiêu Đen (nửa con)

89.000₫
114.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: