Lẩu gà & viên thả

Lẩu viên thả tiềm ớt hiểm
Lẩu viên thả me chua lá giang
Lẩu viên thả lá chúc chua cay
Lẩu gà lá chúc chua cay (nhỏ)
Lẩu gà lá chúc chua cay (lớn)
Lẩu gà tiềm ớt hiểm (nhỏ)
Lẩu gà me chua lá giang (nhỏ)
Lẩu gà me chua lá giang (lớn)
Lẩu gà tiềm ớt hiểm (lớn)
popup

Số lượng:

Tổng tiền: