Lẩu viên thả tiềm ớt hiểm
SALE
Giá sốc
- 20%

Lẩu viên thả tiềm ớt hiểm

111.200₫
139.000₫
Lẩu viên thả me chua lá giang
SALE
Giá sốc
- 20%

Lẩu viên thả me chua lá giang

108.000₫
135.000₫
Lẩu viên thả lá chúc chua cay
SALE
Giá sốc
- 20%

Lẩu viên thả lá chúc chua cay

111.200₫
139.000₫
Lẩu gà lá chúc chua cay (nhỏ)
SALE
Giá sốc
- 20%

Lẩu gà lá chúc chua cay (nhỏ)

119.200₫
149.000₫
Lẩu gà lá chúc chua cay (lớn)
SALE
Giá sốc
- 20%

Lẩu gà lá chúc chua cay (lớn)

150.400₫
188.000₫
Lẩu gà tiềm ớt hiểm (nhỏ)
SALE
Giá sốc
- 20%

Lẩu gà tiềm ớt hiểm (nhỏ)

119.200₫
149.000₫
Lẩu gà me chua lá giang (nhỏ)
SALE
Giá sốc
- 20%

Lẩu gà me chua lá giang (nhỏ)

116.000₫
145.000₫
Lẩu gà me chua lá giang (lớn)
SALE
Giá sốc
- 20%

Lẩu gà me chua lá giang (lớn)

147.200₫
184.000₫
Lẩu gà tiềm ớt hiểm (lớn)
SALE
Giá sốc
- 20%

Lẩu gà tiềm ớt hiểm (lớn)

150.400₫
188.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: