25%
 Kim Chi

Kim Chi

11,250₫

15,000₫

25%
 GÀ NƯỚNG XÁ XÍU - NGUYÊN CON
25%
 Xôi Hành Phi

Xôi Hành Phi

12,000₫

16,000₫

25%
 Bánh Mì

Bánh Mì

4,500₫

6,000₫