45%
 Lẩu Gà Tiềm Ớt Hiểm

Lẩu Gà Tiềm Ớt Hiểm

104,300₫

149,000₫

30%
 Đậu Hũ Cá

Đậu Hũ Cá

17,500₫

25,000₫

30%
 Bánh Viên Cua

Bánh Viên Cua

15,400₫

22,000₫

30%
 Bánh Viên Tôm Hùm

Bánh Viên Tôm Hùm

16,800₫

24,000₫

30%
 Bánh Viên Sốt Phô Mai

Bánh Viên Sốt Phô Mai

18,900₫

27,000₫

30%
 Bánh Viên Sốt Trứng Cá

Bánh Viên Sốt Trứng Cá

20,300₫

29,000₫

7 Up

20,000₫

45%
 Lẩu Gà Me Chua Lá Giang

Lẩu Gà Me Chua Lá Giang

101,500₫

145,000₫

45%
 Lẩu Gà Lá Chúc Chua Cay

Lẩu Gà Lá Chúc Chua Cay

104,300₫

149,000₫