Giò thủ

85,000₫

Chả quế chiên

85,000₫

Chả lụa

85,000₫

Chả bò ớt xiêm

95,000₫

Chả bò gân

89,000₫

Set chả mix 500g

239,000₫

Set chả mix 400g

179,000₫

Set chả mix 300g

159,000₫

Set chả mix 400gr + Ăn kèm + Tráng miệng

179,000₫ 239,000₫

Set chả mix 300gr + Ăn kèm

139,000₫ 179,000₫